Fortuity, s.r.o., Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava
Spoločnosť je zapísaná v OR Okr. súdu v Bratislava I, Oddiel Sro, vložka číslo 115475/B
IČO: 50 593 170, DIČ: 2120391361


Číslo účtu: 2901108675 / 8330, Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK76 8330 0000 0029 0110 8675, BIC: FIOZSKBAXXX

info@fortuity.sk